TeamHeiner

Verslagen

Talents Monthly / mei 2021

01 jun 2021

Het is alweer de vijfde maand van het jaar, tijd gaat erg snel. De maand mei stond in teken van kennismaken met de MaxFun 35. Om deze stap te kunnen maken, kwamen Roy Heiner en Jorden van Rooijen langs om ons in het eerste weekend van de maand te coachen. Wij mochten als Talents laten zien waarom we dachten dat we klaar waren voor de MaxFun 35. We werden door de coach onder druk gezet door veel korte baan wedstrijden te varen. Het was aan ons om te laten zien of we het niveau konden vasthouden. De eerste dag werd afgesloten met het opmaken van de balans. Conclusie: basisniveau is er om de MaxFun 35 parallel te gaan doen met de SB20, maar het moet beter om het gewenste niveau constanter vast te houden. Daarnaast werd er geconcludeerd dat het gebrek aan wedstrijden in de afgelopen maanden effect heeft gehad op onze scherpte in een wedstrijdsituatie. De maand mei had dan wel geen wedstrijden, maar we werden toch uitgedaagd om te presteren in nieuwe omstandigheden: het varen op een MaxFun 35. Wedstrijden varen is presteren onder druk en dat is waar de Talents Monthly van de maand mei over gaat.

Gedurende de opeenvolgende weekenden werden de basisvaardigheden uitgelegd van het zeilklaar maken tot iedereen gewend laten raken met iedere positie aan boord. Waar we voorheen met maar vier personen aan boord zaten, is dat nu dubbel zoveel. Dit heeft tot gevolg dat er nog meer van het team wordt verwacht, zeker wat betreft het samenwerken. De navigator positioneert de boot. Dit kan alleen als de stuurman /stuurvrouw er naartoe kan sturen. Een stuurbeweging wordt gestart door de trimmers, die de boot op laat loeven of laat afvallen. Een verandering aan de trim kan alleen lukken als de zeilen er goed op staan, wat weer door de pit, mast en voordekker wordt gedaan. Elke handeling die vanaf de voorkant of de achterkant van de boot wordt gestart moet voor iedereen bekend zijn. Met andere woorden, het beste team komt als eerste over de eindstreep. Elke vijf seconden dat er wordt getwijfeld, wordt er een bootlengte verloren. Klinkt allemaal leuk, maar waar moet je beginnen?

Een belangrijke les uit de sportpsychologie gerelateerd aan presteren onder druk is het volgende diagram uitgelegd aan ons door onze coach Klaartje. Klaartje gaf aan dat elk individu binnen een team anders kijkt naar de taak, die hij of zij moet uitvoeren. Hoe beter het team kan aanvoelen wat de spanningsniveau is van elk individueel teamlid, hoe beter de teamprestaties worden. Bij een laag spanningsniveau is er onvoldoende focus of concentratie om een bijdrage te leveren voor het team. Dit is te herkennen aan vermoeidheid, gebrek aan motivatie of uitdaging (rood gemarkeerde deel in het figuur).

Andersom is te hoge mate van spanning niet bevorderlijk voor een (team)prestatie, vanwege het in mindere mate verwerken van impulsen om je heen (heeft een negatief gevolg op handelingen) en negatief gedrag vertonen. Bijvoorbeeld, Joeri kan inflexibel worden en gaat te veel verschuilen achter gemaakte afspraken en regels, terwijl wellicht de situatie er niet om vraagt. Wanneer bijvoorbeeld Thomas in de boot zit en dit soort gedrag herkent, weet hij dat Joeri te veel spanning ervaart en niet optimaal presteert (rechterhelft van het figuur). Om Joeri naar punt C en (het liefst) naar punt B te brengen (groen gemarkeerde deel in het figuur), kan Thomas Joeri helpen door taakgericht advies te geven. Voorbeeld hiervan is; “focus op je taak en dan komt de rest vanzelf”. Van punt A naar punt B verschilt eigenlijk niet erg van C naar B, echter kan er bijvoorbeeld een call gemaakt worden zoals: “de volgende boeironding wordt de beste van de dag.” Hierdoor weet ieder individu wat zijn of haar taak is in combinatie met gezamenlijke focus aanbrengen. Het aanvoelen en het bespreekbaar maken hiervan is cruciaal om met elkaar samen te werken, wanneer het team onder druk staat op momenten dat het moet.

Afijn! We kunnen hier nog talloze situaties en theorieën uitleggen met leuke anekdotes. Het beste is om dit zelf bij Team Heiner mee te maken door de maatwerk Action Learning programma’s te volgen. Het heeft ons tot nu toe erg geholpen bij het beter begrijpen van de teamdynamieken aan boord en daarbuiten! Zeilen is een uitermate handig middel om te groeien als persoon en inzicht te krijgen in dit soort processen, maar daarvoor moeten we natuurlijk wel varen en doen om het mee te maken! Daarom staan er de komende tijd een aantal activiteiten op het programma, zoals het OBK SB20, Nachtzeilen op de MaxFun, 24 uurs race en de FlevoRace. We houden u als lezer natuurlijk graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Tot de volgende Talents Monthly!

Geschreven door Thomas Roggekamp en Joeri Snippert

Actueel

Spotlight