TeamHeiner

Leiderschap

Succes vraagt om leiderschap van iedereen. Echte stappen maak je als team en als organisatie wanneer de teamleden, alle medewerkers graag en actief werken aan hun eigen ontwikkeling.

Persoonlijk leiderschap gaat over een pro-actieve mentaliteit, over open zijn over je eigen ambitie en die ambitie een plaats geven in de doelstelling van het geheel. Vanuit het besef dat succesvolle samenwerking leidt tot meer resultaat voor het team en voor elk individu. En het gaat over plannen maken en delen, over doorzetten en over het lef om het conflict aan te gaan.

Succesvol leidinggeven begint ook met persoonlijk leiderschap. Een leidinggevende inspireert, niet zozeer door perfect gedrag maar door het belang dat hij laat zien voor de ontwikkeling daarvan. Daarnaast geeft hij de richting aan en bewaakt de koers, zorgt dat alles is gefocust op het gezamenlijk resultaat en borgt dat iedereen maximaal kan bijdragen. De rol en gedrag van de leidinggevende kan variëren. Van hiërarchisch leider tot één van het team die het klimaat creëert waarin anderen kunnen groeien. Nodig is een duidelijke keuze voor passend leiderschap en bijbehorend gedrag.

In onze programma’s ervaren de deelnemers zichzelf en elkaar in een omgeving die uitnodigt om de lat hoog te leggen. Een omgeving waarin het gemakkelijk wordt om – zonder jezelf te hoeven veranderen – te werken aan effectief leiderschapsgedrag. Gedrag dat bijdraagt aan de eigen en de gezamenlijke doelstellingen. Zodat mensen geïnspireerd worden om echte stappen te durven nemen.
Inspireren met lef!

Spotlight